نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 32

لاک ناخن این لی برلیانت رد شماره 18 |Inlay Brilliant Red Nail Polish No 18

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی پرینسس شماره 36 |Inlay Princess Nail Polish No 36

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی تنجرین دریم شماره 20 |Inlay Tangerine Dream Nail Polish No 20

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی جید شماره 70 |Inlay Jade Nail Polish No 70

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی چری پای شماره 28 |Inlay Cherry Pie Nail Polish No 28

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی خاکی شماره 62 |Inlay Khaki Nail Polish No 62

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی سوییت سیکرت شماره 26 |Inlay Nail Polish Sweet Secret No 26

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی شیک شماره 24 |Inlay Chic Nail Polish No 24

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی فرنچ بژ شماره 02 |Inlay French Beige No 02

49,000 تومان 44,000 تومان
• لاک زمینه • ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • با ماندگاری و دوام طولانی

لاک ناخن این لی فلیم شماره 10 |Inlay Flame Nail Polish No 10

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی کمل براون شماره 60 |Inlay Camel Brown Nail Polish No 60

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع

لاک ناخن این لی نچرال بیوتی شماره 50 |nlay Natural Beauty Nail Polish No 50

49,000 تومان 44,000 تومان
• ایجاد پوششی کامل و یکدست بر روی سطح ناخن • بسیار با دوام و دارای ماندگاری مناسب • خشک شدن سریع پس از استفاده • دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوع