نمایش 1–32 از 67 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 32

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R734

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R736

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R737

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R738

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R744

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R759

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R763

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R781

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R789

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R795

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد R798

650,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد S118

650,000 تومان780,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد S40

650,000 تومان780,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد S93

850,000 تومان 650,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی ۳بعدی ساتینت خارجی ترک کد S96

650,000 تومان780,000 تومان
 • جنس پارچه ساتین گیاهی(بامبو)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک کد 610

500,000 تومان620,000 تومان
جنس پارچه تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک دارای دوخت صنعتی قابل شستشو الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک کد R611

520,000 تومان620,000 تومان
جنس پارچه تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک دارای دوخت صنعتی قابل شستشو الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک کد R612

520,000 تومان620,000 تومان
جنس پارچه تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک دارای دوخت صنعتی قابل شستشو الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک کد R613

520,000 تومان620,000 تومان
جنس پارچه تترون خالص (تمام نخ ) خارجی ترک دارای دوخت صنعتی قابل شستشو الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R600

390,000 تومان490,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R601

390,000 تومان490,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R602

400,000 تومان500,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R603

420,000 تومان520,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R604

390,000 تومان490,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R606

400,000 تومان500,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R607

490,000 تومان590,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R608

2,500,000 تومان 1,600,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی سوپر کتان نخ(نخ پنبه) خارجی ترک کد R609

2,500,000 تومان 1,600,000 تومان
 • جنس پارچه براش پنبه(سوپرکتان نخ خالص)
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

سرویس روتختی هتلی پنبه (تمام پنبه ) خارجی ترک کد R605

600,000 تومان800,000 تومان
 • جنس پارچه پنبه خالص فوق العاده لطیف و ضد حساسیت(تمام پنبه) خارجی ترک
 • دارای دوخت صنعتی
 • قابل شستشو
 • الیاف ضد حساسیت

فرش 1.5*1 متری فانتزی نگارستان

600,000 تومان 500,000 تومان
فرش 1.5*1 متری فانتزی نگارستان 500 شانه درجه یک